ચેલૈયો

ચૈલૈયો  (નૃત્યનાટિકા) – નિરંજન ભગત (શારદામંદિર શાળા માટે)    રૂડા ચંદરવા બંધાવો, મીઠી શરણાઈઓ ઘૂંટાવો રંગે મૃદંગ નાદ ગજાવો – દેવે સૂનાં પારણિયાં કીધાં ઝૂલતાં.   લાવો ઝાંઝ ને પખાજ, લાવો સામૈયાના સાજ ગાઓ ઉત્સવ કેરાં ગાન – દેવે સૂનાં…

1st Quarterly Lecture: 28-5-22

1st Quarterly Lecture by Raman Soni, 28th May 2022:  Subject: ગુજરાતી સાહિત્ય: ‘અર્વાચીન ગુજરાતી સાહિત્યનો ઉદયકાળ: વિરલ વિદ્યાનિષ્ઠા અને ભાષાનિષ્ઠા’ Read Lecture (.pdf file) here વક્તાનો પરિચય : રમણ સોની