Core working group

Names

 • Chintan Parikh
 • Pavan Bakeri
 • Prafull Anubhai
 • Sandip Arun Bhagat
 • Shailesh Parekh
 • Roopal Mehta
 • Dilip Shah
 • Rashmi Shodhan
 • Preeti Mehta
 • Paulomi Lalbhai
 • Amit Parikh
 • Nitin Shukla
 • Rajendra Patel