Core working group

Names

 • Prafull Anubhai
 • Pavan Bakeri
 • Taralaben Bhagat
 • Roopal Mehta
 • Chintan Parikh
 • Shailesh Parekh
 • Sandip Bhagat
 • Amar Bhatt
 • Paulomi Lalbhai
 • Dr. Preeti Mehta
 • Amit Parikh
 • Rajendra Patel
 • Dilip Shah
 • Rashmi Shodhan
 • Nitin Shukla